Главная История на средновековна България VII-XIV век - том I

История на средновековна България VII-XIV век - том I

,
0 / 5.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Фундаментално изследване върху многовековния исторически път на българския народ, който има за цел да покаже българското минало през призмата на постиженията на науката от края на 90-те години на нашия век. Материалът е поднесен в стила на най-добрите постижения на модерната българска историография и е достъпен както за ученици, така и за техните родители, без това да накърнява научната му стойност.
Този том е посветен на Средновековна България, на нейното раждане във времето, наречено Велико преселение на народите, на нейния изпълнен с духовни и политически превратности седемвековен исторически живот, на нейния залез в края на четиринадесетото столетие.
Категории:
Том:
1
Год:
1999
Издательство:
Анубис
Язык:
bulgarian
Страницы:
700
ISBN 10:
9544267182
ISBN 13:
9789544267186
Файл:
PDF, 17.60 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1999
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова