Главная Стопанката на Господ

Стопанката на Господ

3.0 / 5.0
1 comment
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
„Стопанката на Господ” е роман по истински случай и требник на българската народна вяра. В книгата са описани лични и родови български тайнства, живи и до днес, и приказката за тяхното откриване. Описанието на тайнствата позволява на всеки българин, който ги прочете, да ги извършва сам или в рода си. Стига да обича и почита корена си… и да усеща потреба да го стори.
Понятието „требник” идва от старата дума „потреба” – нужда. Една от най-големите ценности на книгата са 11-те народни повели и най-вече последната:
„Почитай вярата всекиму, било тя чужда на твойта, че тя е най-скъпа потреба и право на всеки човек!”.
Историята, описана в романа, е посветена на потребата на българите да си пазят обичаите, магията и старата вяра.
Свалете още книги безплатно на http://4eti.me
Категории:
Год:
2016
Издательство:
http://www.narichane.com/
Язык:
bulgarian
ISBN 10:
6199077504
ISBN 13:
9786199077504
Файл:
EPUB, 480 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 2016
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний!

Ключевые слова