Главная Упражнения на йогите

Упражнения на йогите

,
0 / 4.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Когато се говори за философията на йогите, за тяхната система на физически упражнения, това значи да се обсъждат най-животрептящи въпроси на битието, на живота и на смъртта, на младостта и на старостта.
Непроходими са джунглите от заблуждения и предразсъдъци, които са се наслоили в историческото детство на човечеството по тези основни въпроси на човешкото съществуване. Чудовищни са множество навици и обичаи на примитивните народи, проникващи в много случаи дори и до нашите времена, произлезли в едно време, когато за наука не може и да се говори.
Толкова по-внушително и предизвикващо удивление е постижението на древните индийски йоги както по отношение на тяхната жизнена практика, така и по отношение на мъдрия ц биологично издържан начин на разсъждение върху собствения жизнен опит, въз основа, на който те изграждат през вековете едва ли не една съвършена практика на своя живот от гледна точка на социални, битови и природно-климатични условия на съществуване на индийския народ от това време.
Категории:
Год:
1965
Издание:
2
Издательство:
Медицина и физкултура
Язык:
bulgarian
Страницы:
200
Файл:
DJVU, 4.30 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1965
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний!

Ключевые слова