Главная Български етимологичен речник, том 1 (А — З)

Български етимологичен речник, том 1 (А — З)

, , ,
0 / 4.0
0 comments
Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
"Български етимологичен речник" има за задача да обясни произхода на словесното богатство на българския език. Тук са включени всички думи на нашия език, които са събрани до днес.
Някои думи са възстановени въз основа на собствени имена. От чуждите книжовни думи се вземат главно онези, които имат по-широка употреба; твърде специални научни и технически термини поначало не се включват. Те остават за специални терминологични речници, и за речника на чуждите думи. От чуждиците в народните говори не се вземат онези, които се срещат в езика на двуезично българско население, и имат съвсем ограничена употреба.
Категории:
Том:
Том 1 (А — З)
Год:
1971
Издательство:
БАН
Язык:
bulgarian
Страницы:
679
Файл:
DJVU, 31.63 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1971
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний!