Главная Енциклопедия на персонажите в българската митология

Енциклопедия на персонажите в българската митология

Насколько вам понравилась эта книга?
Какого качества скаченный файл?
Скачайте книгу, чтобы оценить ее качество
Какого качества скаченные файлы?
Енциклопедията е първи опит в българското езикознание за комплексно представяне на всички български митични образи - демони, митични и митологизирани животни, птици, небесни или природни обекти и хора със свръхнормални способности. Произведението разкрива и пълна картина на образите и функциите на божествата в българския пантеон. Представени са и аналози в други митологии, както и етимологията на имената на персонажите. Трудът е написан увлекателно на достъпен език. Предназначен е за широк кръг читатели - за всички, които се интересуват от митологията, древната култура, етнографията и антропологията на българите.
Категории:
Год:
2020
Издательство:
Ciela
Язык:
bulgarian
Страницы:
694
ISBN 10:
9540203538
ISBN 13:
9789540203539
Файл:
PDF, 45.41 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 2020
Выполняется конвертация в
Конвертация в не удалась

Начните свое путешествие в мир знаний! Ознакомьтесь с Предпросмотром и откройте другие возможности

Ключевые слова